Uitnodigingen 

Hieronder kunt u de aankomende evenementen van het Zout der Aarde zien in de kalender

NL.

IN HET MIDDEN VAN DE JAREN ZESTIG TOT DE JAREN ZEVENTIG ERVOEREN DE EILANDEN VAN INDONESIË WAT SOMMIGEN EEN VAN DE GROOTSTE OPWEKKINGEN IN DE 20E EEUW VONDEN, WAT ERTOE HEEFT GELEID DAT MILJOENEN TOT CHRISTUS ZIJN GEKOMEN. EEN JONGE MAN VAN SLECHTS 18 TOEN DEZE PERIODE VAN OPWEKKING BEGON, ZAG MEL TARI VERBAZINGWEKKENDE WONDEREN ZOALS DIE IN DE BIJBEL IN DE AFGELEGEN GEMEENSCHAPPEN VAN INDONESIË WERDEN GESCHREVEN.

 

MEL TARI WERD EEN BEKENDE EVANGELIST EN MISSIONARIS IN DE WERELD UIT TIMOR, AUTEUR VAN HET BOEK: ALS EEN MACHTIGE WIND. DAT DE VERBAZINGWEKKENDE GEBEURTENISSEN VAN DEZE SPIRITUELE OPWEKKING IN AZIË DOCUMENTEERT.

 

EN.

IN THE MID-1960S THRU THE 1970'S, THE ISLANDS OF INDONESIA EXPERIENCED WHAT SOME FEEL WAS ONE OF THE GREATEST REVIVALS IN THE 20TH CENTURY, WHICH HAS LED TO MILLIONS COMING TO CHRIST. A YOUNG MAN OF JUST 18 WHEN THIS PERIOD OF REVIVAL BEGAN, MEL TARI WITNESSED AMAZING MIRACLES LIKE THOSE WRITTEN IN THE BIBLE WITHIN THE REMOTE COMMUNITIES OF INDONESIA.

 

HE BECAME A WELL-KNOWN EVANGELIST AND MISSIONARY TO THE WORLD FROM TIMOR, AUTHORING THE BESTSELLING BOOK, LIKE A MIGHTY WIND WHICH DOCUMENTS THE AMAZING EVENTS OF THIS SPIRITUAL REVIVAL IN ASIA.