AANBIDDING

God wil Geestvervulde

lofprijs en aanbidding als levensstijl.

Het aanbiddingsteam heeft

daarin een taak om gelovigen te

leiden in aanbidding tot God.