BEDIENINGEN

Gods bestuur in de gemeente

De gemeente (de kerk) van Jezus Christus dient geleid te worden door leiders die vervuld zijn met de Heilige Geest. De bijbel noemt daarbij oudsten/opzieners ondersteunt door diakenen.

 

Functioneren van het lichaam van Jezus Christus

Volgens de bijbel is de gemeente het lichaam van Jezus Christus, waarvan Hij het hoofd is.

 

1. Gaven van de Geest

God heeft elke gelovige een bijzondere gave toebedeeld zoals staat geschreven in 1 Korinthiërs 12.

De gave van wijsheid, kennis, geloof, genezingen, werking van krachten, profetie, onderscheiding van geesten, allerlei tongen, vertolking van tongen dienen werkzaam te zijn.

 

2. De vijfvoudige bediening

God heeft om de gelovigen toe te rusten de vijfvoudige bediening ingesteld. Zoals geschreven staat in Efeziërs 4:11-12

"En Hij heeft zowel apostelen als profeten, zowel evangelisten als herders gegeven om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus..."

Hiertoe nodigen we gastsprekers uit en hebben we campagnes en conferenties.

 

3. De gelovigen moeten hun plaats in het lichaam innemen

Elke gelovige heeft een plaats in het lichaam van Christus. De uitdaging voor elke gelovige is om zijn of haar juiste plek te vinden in dat lichaam, zoals geschreven staat in Efeziërs 4:16.

Om dit te bereiken kent de gemeente zogenaamde doelgroepen of teams.

Hieronder vallen o.a.: praktische en geestelijke werkzaamheden, catering(keuken)team, decoratie(versier)team, werklieden, muziekteam, gastheren/vrouwen, orde-dienstwerkers, administratie(financieel/algemeen), de boekentafel (Revivalshop).