Als kerk zijn wij geheel afhankelijk van giften.

Wilt u ons steunen, dan kunt u gebruik maken van onderstaande rekeningen

NL45 INGB 0007414181

 

NL24 TRIO 02548063084 
 


Onze gemeente heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) registratie zodat uw giften belasting aftrekbaar zijn. 

Wilt u een overzicht van uw giften ontvangen, stuur dan een email naar leden@zoutderaarde.nl

Wees goedgeefs en blijmoedig!

Laat ieder doen [geven] zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.

2 Korintiërs 9:7 (HSV)

Als christenen behoren we gulle mensen te zijn, te geven wat we kunnen wanneer we maar kunnen. En dat hoeft niet altijd geld te zijn —we kunnen hulp bieden, bemoedigen, tijd geven, onze talenten gebruiken en vergeving schenken.

Dit houdt in dat egoïsme ons niet in de weg mag staan. Veel mensen zijn gierig, ze klampen zich vast aan wat ze hebben en zijn bang om het op te geven. Anderen zijn niet gierig in hun daden, maar wel in hun hart. Ze geven omdat zij zich hiertoe verplicht voelen en niet omdat ze het echt willen.

Maar dit is niet de manier hoe God ons aanspoort om te geven. 2 Korintiërs 9:7 laat ons zien, dat God een blijmoedige gever liefheeft.

Eigenlijk, als je erover nadenkt, is alles wat we hebben, als we ons leven aan God hebben gegeven, sowieso van Hem —het behoort ons niet meer toe. We moeten gevers zijn en onze middelen gebruiken zoals Hij dat van ons vraagt.

Wees vandaag goedgeefs. Je doet God door blijmoedig te geven een enorm plezier en het maakt jou gelukkig en voldaan.

Kort gebed: Here God, ik heb in mijn hart besloten om en blijmoedige gever te zijn. Laat mij vandaag zien hoe ik overvloedig aan U en aan de mensen in mijn leven kan geven.