DISCIPELSCHAP

Zoals geschreven staat in Matteus 28:19

"maakt al de volkeren tot mijn discipelen en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb."

 

Het leven onder discipline van Gods Geest & Woord.

Hiertoe hebben we toerusting-cursussen en o.a. een fundamenten-cursus voor jong gelovigen. Voor de tieners en jeugd organiseren wij jongerenavonden, waar dit besproken wordt.

 

1. Karaktervorming

God wil in ons het karakter van zijn Zoon openbaren volgens Galaten 5:22;

"de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing." 

Hieronder vallen de Bijbelschool en de speciale mannen-/vrouwensamenkomsten.

 

2. Toewijding

Dit komt tot uiting in bidstonden, nachtwakes, vastendagen en avondmaal-vieringen.