GEMEENSCHAP

1. Voor elkaar zorgen 

2. Eenheid 

3. Vriendschap 

4. Acceptatie

Dit alles komt tot uiting in de discipelschapgroepen, familiedagen, gemeenteweken en gemeentekampen, gezamenlijke samenkomsten en conferenties met andere gemeenten.